logo
vizitka

Botulotoxin off label use

Botulotoxin typu A (přípravek Botox) se používá v řadě indikací v neurologii, rehabilitaci, urologii, chirurgii a kosmetice. Jedná se zároveň o lék, který má vysoký bezpečnostní profil a v České republice se aplikuje již desítky let. Například v neurologii, která je pro pacienty nejdůležitější oblastí, používáme tento lék u pacientů se spasticitou po cévní mozkové příhodě, u pacientů s cervikální dystonií, blefarospasmem, faciálním hemispasmem, jinou fokální dystonií a také například přes 20 let u dětí s dětskou mozkovou obrnou.

více info >>>

Indikace aplikace botulotoxinu nejsou ale do budoucna zdaleka vyčerpané. Vzhledem k tomu, že působí relaxaci svalstva a působí proti bolesti, očekáváme rozšíření jeho využití především u vertebrogenních pacientů – tedy u pacientů s bolestmi zad, s bolestmi svalů, šlach, u pacientů s bolestivými spasmy (kontrakcemi) svalů a podobně. U bolesti se již oficiálně botulotoxin využívá a to u pacientů s chronickou migrénou, u kterých nezabírá běžná medikace. Také u pacientů se spasticitou na končetinách přispívá jeden z jeho mechanismů účinku k potlačení bolesti. V případě, že lékař uváží, že by botulotoxin pomohl a onemocnění pacienta není zahrnuto v seznamu onemocnění, které lze oficiálně léčit botulotoxinem, lze využít tzv. „off label use“ postup. Takovouto aplikaci léku lze provést jen za určitých podmínek: není k dispozici jiný léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, lékař musí lék indikovat, pacient si tuto terapii musí přát, aplikaci je potřeba nahlásit příslušnému úřadu (SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv) a pacient si tuto léčbu platí – aplikace není hrazena ze zdravotního pojištění.

Obecně aplikace botulotoxinu probíhá přibližně jednou za 3 měsíce nebo méně často, používají se velmi tenké nebo normální aplikační jehličky a podává se zhruba od 25 do 400 jednotek Botoxu. Záleží na indikaci, oblasti aplikace a hmotnosti pacienta. Aplikace botulotoxinu musí ale probíhat vždy individuálně, po vyšetření lékařem a po domluvě s pacientem.

Před první aplikací si lékař pacienta vyšetří, odebere pečlivě anamnézu, a pokud je botulotoxin z medicínského hlediska indikován, lékař pacienta informuje, o jaký lék se jedná, jakým způsobem tato terapie funguje a jaké jsou možné nežádoucí účinky. Následně, pokud pacient souhlasí s terapií botulotoxinem, podepisuje informovaný souhlas. Klinická vizita u lékaře, kde se aplikuje botulotoxin, trvá přibližně 30 až 60 minut. Účinek botulotoxinu nastupuje přibližně za 7 dní a maximální rozvinutí účinku lze očekávat přibližně za 1 měsíc od injekcí. Pokud je botulotoxin efektivní, lze jej aplikovat opakovaně, bez omezení počtu aplikací.

Níže jsou uvedeny důležité informace, které je vhodné nebo potřebné při této léčbě znát.

Co očekávat po aplikaci botulotoxinu

Efekt botulotoxinu by měl nastoupit průměrně za 7 dní od podání. Maximum účinku lze očekávat přibližně jeden měsíc od podání. Délka trvání účinku botulotoxinu je přibližně 3 měsíce. U každého pacienta je nástup i trvání účinku individuální. To znamená, že u někoho může efekt botulotoxinu nastoupit za 3 dny, u jiného za 10 dní, u někoho může účinkovat i půl roku, u někoho jen dva měsíce. Záleží také na množství jednotek, které jsou aplikovány. Pokud se aplikuje více, je efekt výraznější. Naopak onemocnění pacienta (viróza či jiná akutní infekce) v době aplikace může efekt botulotoxinu zcela zrušit a event. vytvořit i neefektivitu botulotoxinu do budoucna. Pokud je botulotoxin správně indikován, většina pacientů na tuto terapii reaguje velmi dobře. Pacienti, kteří jsou spokojeni s touto léčbou chodí na aplikace opakovaně a to přibližně 2x až 4x za rok. Pokud botulotoxin nezabere při první aplikaci, je vhodné vyzkoušet ještě jedno léčebné sezení. Je to z toho důvodu, že lékař bude v počátku s množstvím jednotek opatrný (má tendenci aplikovat nižší dávku) a může se stát, že terapie je úspěšná až od druhé aplikační vizity. Aby bylo možné botulotoxin u daného pacienta dlouhodobě aplikovat, musí pro něj představovat jasný přínos.

Kdo může aplikovat botulotoxin

Je velmi žádoucí, aby lékař, který Vám bude aplikovat botulotoxin, měl s touto látkou dlouhodobé zkušenosti. Jedná se o velmi specifický lék, který vyžaduje zvláštní přístup, znalost aplikačních schémat a znalost nežádoucích účinků. Lékař, který bude aplikovat botulotoxin u nás, s touto látkou pracuje přes 14 let.

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas pacient podepisuje před první aplikací botulotoxinu.  V České republice není povinný, nicméně v naší ambulanci je to ujištění, že pacient byl řádně poučen a žádná důležitá informace nebyla vynechána. Informovaný souhlas je kromě základních informací o botulotoxinu soustředěn především na jeho nežádoucí účinky. Jedna kopie informovaného souhlasu zůstává v naší zdravotnické dokumentaci a jednu kopii si odnáší pacient domů. Informovaný souhlas s botulotoxinem naleznete zde >>>

Nežádoucí účinky botulotoxinu

Lékař, který podává botulotoxin, si musí být jist, že pozitivní účinky pro pacienta převažují nad jeho možnými nežádoucími účinky. Seznam nežádoucích účinků botulotoxinu je součástí příbalového letáku (tzv. souhrn údajů o přípravku). U Botoxu lze informace stáhnout na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v databázi léků nebo zde. Zároveň jsou nežádoucí účinky botulotoxinu vyjmenovány v našem informovaném souhlasu. Informovaný souhlas s botulotoxinem >>>

Jak se dostanu k aplikaci botulotoxinu

Objednejte se k nám na konzultaci. Můžete se objednat i pokud si nejste jisti, pokusíme se Vám poradit, zda zkusit aplikaci či Vás od aplikace odradíme. Vzhledem k tomu, že tato záležitost je značně specifická a indikuje se vzácně (lékař je většinou velmi zdrženlivý), doporučujeme předem poslat Váš dotaz emailem.

Jak jsou aplikace botulotoxinu hrazeny

V tuto chvíli nejsou aplikace botulotoxinu hrazeny ze zdravotního pojištění. Cena standardní dávku botulotoxinu je přibližně 6200,- Kč. Záleží ale na počtu zvolených jednotek botulotoxinu. Na podrobnější informace se nás můžete dotázat emailem, nebo telefonicky.