logo
vizitka

Migréna a botulotoxin

Botulotoxin typu A (přípravek Botox) se používá k prevenci bolesti hlavy u pacientů s chronickou migrénou, u kterých jsou bolesti hlavy nejméně 15 dní v měsíci a z toho je nejméně 8 dní s migrénou. Jedná se o velmi efektivní terapii, která je prokázána klinickými studiemi nejvyšší třídy.

více info:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25431141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25399521
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20487038

Zároveň se jedná o lék, který má vysoký bezpečnostní profil a v neurologii, rehabilitaci, urologii a kosmetice je využíván desítky let. Například v neurologii, která je nejdůležitější oblastí, se botulotoxin aplikuje u dětí s dětskou mozkovou obrnou, u pacientů po cévní mozkové příhodě se spasticitou, u pacientů s cervikální dystonií, blefarospasmem, faciálním hemispasmem a u řady dalších onemocnění. U migrény jsou aplikace botulotoxinu v České republice novinkou, u jiných indikací se botulotoxin u nás aplikuje přes 20 let. Info zde >>>

Aplikace botulotoxinu u pacientů s migrénou probíhá přibližně jednou za 3 měsíce, používají se velmi tenké aplikační jehličky a podává se standardně 155 až 195 jednotek Botoxu. V každé jednotlivé injekci je 5 jednotek Botoxu a takto se aplikuje celkově 31 až 39 míst v oblasti čela, spánků, záhlaví, zadní části krku a v oblasti trapézových svalů.

Nejčastěji aplikovaná místa u migrény.

migrena 1 migrena 1a
migrena 2 migrena 2a
migrena 3 migrena 3a

Před první aplikací si lékař pacienta neurologicky vyšetří, odebere pečlivě anamnézu a pokud je botulotoxin z medicínského hlediska indikován, lékař pacienta informuje o jaký lék se jedná, jakým způsobem tato terapie funguje a jaké jsou možné nežádoucí účinky. Pokud pacient souhlasí s terapií botulotoxinem, podepisuje informovaný souhlas a botulotoxin se může aplikovat. Klinická vizita u lékaře, kde se  aplikuje botulotoxin, trvá také přibližně 30 až 60 minut. Efekt botulotoxinu nastupuje asi za 7 dní a další kontrolu pacienta formou kratší vizity provádíme zhruba za 1 měsíc od injekcí. V té době totiž očekáváme maximum účinku botulotoxinu. Pokud je botulotoxin efektivní, lze jej aplikovat opakovaně a to přibližně jedenkrát za 3 měsíce, bez omezení počtu aplikací do budoucna.

Níže jsou uvedeny důležité informace, které je vhodné nebo potřebné při této léčbě znát.

Co očekávat po aplikaci botulotoxinu:

Efekt botulotoxinu by měl nastoupit průměrně za 7 dní od injekcí. Maximum účinku, tedy doba kdy by měl botulotoxin nastoupit v plné síle, je přibližně jeden měsíc po aplikaci. Délka trvání efektu botulotoxinu je přibližně 3 měsíce. Každý pacient je však individuální, to znamená, že u někoho může efekt botulotoxinu nastoupit za 3 dny, u jiného za 10 dní, u někoho může trvat efekt i půl roku, u někoho jen dva měsíce. Záleží také na množství jednotek, které jsou aplikovány. Pokud se aplikuje více, je efekt výraznější. Naopak onemocnění pacienta (viróza či jiná akutní infekce) v době aplikace může efekt botulotoxinu zcela zrušit a event. vytvořit i neefektivitu botulotoxinu do budoucna. Většina pacientů na tuto terapii reaguje dobře a botulotoxin významně sníží bolesti hlavy nebo je může i zcela odstranit. Pacienti, kteří jsou spokojeni s touto léčbou, přichází na aplikace opakovaně a to přibližně 3x až 4x za rok. Pokud botulotoxin nezabere při první aplikaci, je vhodné vyzkoušet ještě jedno léčebné sezení. Může se stát, že terapie je úspěšná až od druhé aplikační vizity. Aby u daného pacienta bylo vhodné a indikované botulotoxin aplikovat dlouhodobě, musí pro něj představovat jasný benefit. To znamená, musí mít pro něj jednoznačný přínos v terapii bolestí hlavy.

Kdo může aplikovat botulotoxin:

Je velmi vhodné, aby lékař, který Vám bude botulotoxin aplikovat, měl s touto látkou dlouhodobé zkušenosti. Jedná se o velmi specifický lék, který vyžaduje zvláštní přístup, znalost aplikačních schémat a znalost nežádoucích účinků. Lékař, který bude aplikovat botulotoxin v naší ordinaci, s touto látkou pracuje přes 14 let.

Dotazníky:

Ke sledování bolestí hlavy využíváme dotazníky. Některé se vyplňují pravidelně každý den, jiné těsně před a měsíc po aplikaci botulotoxinu. Dotazníky pomáhají lékaři sledovat potíže pacienta.

dotazníky >>>

Informovaný souhlas:

Informovaný souhlas pacient podepisuje před první aplikací botulotoxinu. Není to povinná záležitost ve zdravotnictví v České republice, nicméně v naší ambulanci je to ujištění, že jsme Vás řádně poučili a na nic jsme nezapomněli. Informovaný souhlas je kromě základních informací o botulotoxinu soustředěn především na jeho nežádoucí účinky. Jedna kopie informovaného souhlasu zůstává v naší zdravotnické dokumentaci a jednu kopii si odnáší pacient domů.

Informovaný souhlas s botulotoxinem >>>

Nežádoucí účinky botulotoxinu:

Vše čím Vás jakýkoliv lékař bude léčit, může mít nežádoucí účinky. Lékař, který podává pacientovi lék, si musí být jist, že tento lék má větší benefit (pozitivní účinek/význam), než jsou jeho možné nežádoucí účinky. Seznam nežádoucích účinků je uveden v příbalovém letáku (tzv. souhrn údajů o přípravku), který je povinně u každého léku vytvořen a distribuován. U Botoxu lze informace stáhnout na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v databázi léků nebo zde. Zároveň máme nežádoucí účinky botulotoxinu vyjmenovány v našem informovaném souhlasu.

Jak se dostanu k aplikaci botulotoxinu:

Ideální situace je, pokud jste již s migrénou dlouhodobě sledován/a u svého neurologa a splňujete indikační kritéria pro aplikaci botulotoxinu, což jsou bolesti hlavy nejméně 15 dní v měsíci, z toho je nejméně 8 dní s migrénou. V tomto případě a při Vašem zájmu se k nám prosím objednejte. Je důležité o aplikaci informovat svého neurologa, se kterým se můžete samozřejmě také poradit. Pokud botulotoxin významně zmírní bolesti hlavy, navazuje logicky snížení dlouhodobé perorální medikace. Pokud si nejste jisti, lze se k nám také objednat, nebo se nezávazně zeptat emailem. (MUDr. Minks telefon: 730 415 109, email: neuro.km@gmail.com)

Jak jsou aplikace botulotoxinu hrazeny:

V tuto chvíli nejsou aplikace botulotoxinu hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou plně placené pacientem. Aplikace doporučené dávky botulotoxinu (155-195 jednotek) stojí 9800,- Kč, v případě terapie nižší dávkou 6200,- Kč. Aktuální informace Vám rádi sdělíme (MUDr. Minks telefon: 730 415 109, email: neuro.km@gmail.com)