logo
vizitka

Publikace našich lékařů

2020 Minks Elektromyografie a evokované potenciály – kapitoly pro mediky, laboranty a lékaře

2020 Minks BAEP Video EP-1 pro mediky, laboranty a lékaře

2014 Minks Profesionální syndrom karpálního

2012 Pail Dysimunitní kraniální neuropatie

2012 Minks 2cm segmentová studie

2010 Minks Transcranial magnetic stimulation

2008 Minks dlouhodobá léčba spasticity

2007 Minks Elektromyografická diagnostika u

2006 Minks HIV encefalopatie

Povolení redakce

Publikace jsou uveřejněny se souhlasem redakce časopisu, ve kterém byly vytištěny. Publikace jsou určeny pro odbornou veřejnost.
Následujicí publikace jsou uveřejněny se souhlasem redakce:

Neurologie pro praxi
SOLEN, s.r.o.
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Minks E, Minksová A, Brhel P, Babičová V. Profesionální syndrom karpálního tunelu. Neurol. praxi 2014; 15(5): 234-239.
Minks E, Minksová A, Brhel P, Babičová V. Occupational carpal tunnel syndrome.
Neurol. praxi 2014; 15(5): 234-239.

Pail M, Husárová I, Pažourková M, Minks E. Dysimunitní kraniální neuropatie u pacienta s Burkittovým lymfomem infiltrujícím caudu equinu. Neurol. praxi 2012;13(2):109-111.
Pail M, Husárová I, Pažourková M, Minks E. Cranial neuropathy in a patient with Burkitt lymphoma infiltrating the cauda equina. Neurol. praxi 2012;13(2):109-111.

Minks E, Husárová I, Hlučková A, Streitová H, Konečný L, Pochmonová J, Bareš M. 2cm segmentová studie motorických vláken nervus ulnaris přes oblast lokte – elektromyografická technika. Neurol. praxi 2012;13(1): 32-37.
Minks E, Husárová I, Hlučková A, Streitová H, Konečný L, Pochmonová J, Bareš M. Two-centimetre segment study of ulnar nerve motor conduction across the elbow – electromyographic technique. Neurol. praxi 2012;13(1): 32-37.

Bareš M, Minks E, Husárová I, Ferencová K Correspondence on ”Outcome measures used in studies of botulinum toxin in childhood cerebral palsy: a systematic review” Hodnotící parametry užívané ve studiích s botulotoxinem A při léčbě spasticity u dětské mozkové obrny: systematický přehled. Neurol. pro praxi. 2011;12(1):68.

Minks E, Bareš M, Husárová I, Ferencová K. Dlouhodobá léčba spasticity dolních a horních končetin botulotoxinem A u dětí s dětskou mozkovou obrnou: retrospektivní studie. Neurol. pro praxi 2008; 9(4 Suppl. C): 1-22.
Minks E, Bareš M, Husárová I, Ferencová K. Long-term treatment of spasticity of the lower and upper limb with botulinum toxin A in children with cerebral palsy: a retrospective study. Neurol. pro praxi 2008; 9(4 Suppl. C): 1-22.

Minks E, Bareš M. Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneuritidy – retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritérii. Neurol. pro praxi 2007;1:43-48.
Minks E, Bareš M. Electromyographic diagnosis of acute inflammatory demyelinating neuropathy – retrospective evaluation and comparison with international diagnostic criteria. Neurol. pro praxi 2007;1:43-48.

Minks E, Tomčík J, Kuba R. HIV encefalopatie. Neurol. pro praxi 2006; 2:111–113.
Minks E, Tomcik J, Kuba R. HIV encephalopathy. Neurol. pro praxi 2006;2:111–113.

Následující publikace je uveřejněna se souhlasem redakce:

redakce Biomedical Papers
Lékařská Fakulta UP v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
+420 585 632 317

Biomedical Papers
Palacky University Olomouc
Faculty of Medicine and Dentistry
Department of Medical Chemistry and Biochemistry
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
Czech Republic

Minks E, Kopickova M, Marecek R, Streitova H, Bares M. Transcranial magnetic stimulation of the cerebellum. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010;154(2):133-139. doi: 10.5507/bp.2010.020