logo
vizitka

Vrásky a botulotoxin

Botulotoxin typu A (přípravek Botox) se používá k odstranění či zmenšení vrásek u žen i mužů a tím ke zlepšení vzhledu obličeje. Botulotoxin je indikován tam, kde mají vrásky na klienta důležitý nepříznivý psychologický vliv. Při aplikaci botulotoxinu rozeznáváme vrásky glabelární – v oblasti obočí a kořene nosu, které vyniknou při zamračení a dále rozeznáváme vrásky vějířovité – na zevních stranách očnic, které jsou dobře patrné při širokém úsměvu. Terapie botulotoxinem je velmi efektivní léčbou, která byla prokázána klinickými studiemi nejvyšší třídy.

Odkazy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25993609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26863598

Zároveň se jedná o lék, který má vysoký bezpečnostní profil a v neurologii, rehabilitaci, urologii a kosmetice je využíván desítky let. Například v neurologii, která je nejdůležitější oblastí využití, se v České republice botulotoxin dlouhodobě aplikuje u pacientů po cévní mozkové příhodě se spasticitou, u pacientů s cervikální dystonií, blefarospasmem, faciálním hemispasmem a také více než 20 let u dětí s dětskou mozkovou obrnou.

více info >>>

Aplikace botulotoxinu u pacientů z důvodu vrásek probíhá přibližně jednou za 4 měsíce, používají se velmi tenké aplikační jehličky a standardně se podává 44 jednotek Botoxu. V každé jednotlivé injekci jsou zpravidla 4 jednotky Botoxu a takto se aplikuje celkově 11 injekcí v oblasti kořene nosu, obočí, čela a na zevních stranách očnic. Aplikace botulotoxinu musí ale probíhat vždy individuálně po vyšetření lékařem a po domluvě s pacientem. Na tom také záleží celkový počet jednotek, cílová místa v obličeji a celkový počet aplikačních míst.

Nejčastěji aplikovaná místa u vrásek.

vrasky 1 vrasky 1a
vrasky 2 vrasky 2a

Před první aplikací si lékař pacienta vyšetří, odebere pečlivě anamnézu a pokud je botulotoxin z medicínského hlediska indikován, je pacient informován o jaký lék se jedná, jakým způsobem tato terapie funguje a jaké jsou možné nežádoucí účinky. Následně, pokud pacient souhlasí s terapií botulotoxinem, podepisuje informovaný souhlas a botulotoxin se může aplikovat. Aplikace trvá přibližně 30 minut nebo déle. Efekt botulotoxinu nastupuje zhruba za 7 dní a rozvinutí plného účinku botulotoxinu očekáváme přibližně za jeden měsíc od aplikace. Pokud je botulotoxin efektivní, lze jej aplikovat opakovaně, bez omezení počtu aplikací, ne ale častěji než jedenkrát za 3 měsíce.

Níže jsou uvedeny důležité informace, které je potřeba při této léčbě znát.

Co očekávat po aplikaci botulotoxinu:

Efekt botulotoxinu by měl nastoupit průměrně za 7 dní od injekcí. Maximum účinku, tedy doba, kdy by měl botulotoxin působit v plné síle je přibližně jeden měsíc od injekcí. Délka trvání efektu botulotoxinu je přibližně 3 až 4 měsíce. Každý pacient je individuální, to znamená, že u někoho může efekt botulotoxinu nastoupit za 3 dny, u jiného za 10 dní, u někoho může účinkovat i půl roku, u někoho jen dva měsíce. Záleží také na množství jednotek, které jsou aplikovány. Pokud se aplikuje více, je efekt výraznější. Naopak onemocnění pacienta (např. viróza či jiná akutní infekce) v době aplikace může efekt botulotoxinu zcela zrušit a event. způsobit i neefektivitu botulotoxinu do budoucna. Většina klientů na tuto terapii reaguje dobře a botulotoxin odstraní či výrazně zmenší rozsah a množství vrásek ve tváři. Klienti, kteří jsou spokojeni s touto léčbou, přicházejí na aplikace opakovaně a to přibližně 2x až 4x za rok. Pokud botulotoxin nezabere při první aplikaci, je vhodné vyzkoušet ještě jedno léčebné sezení. Je to z toho důvodu, že lékař bude v počátku s množstvím jednotek opatrný, každý pacient na botulotoxin reaguje jinak a může se tedy stát, že terapie je účinná až od druhé aplikační vizity. Aby bylo možné dlouhodobě aplikovat botulotoxin u daného pacienta, musí pro něj představovat jasný benefit.

Kdo může aplikovat botulotoxin:

Je velmi vhodné, aby lékař, který Vám bude aplikovat botulotoxin, měl s touto látkou dlouhodobé zkušenosti. Jedná se o velmi specifický lék, který vyžaduje zvláštní přístup, znalost aplikačních schémat a znalost nežádoucích účinků. Lékař, který bude aplikovat botulotoxin v naší ordinaci, s touto látkou pracuje přes 14 let.

Informovaný souhlas:

Informovaný souhlas pacient podepisuje před první aplikací botulotoxinu. Není to povinná záležitost ve zdravotnictví v České republice, nicméně v naší ambulanci je to ujištění, že jsme Vás řádně poučili a na nic jsme nezapomněli. Informovaný souhlas je kromě základních informací o botulotoxinu soustředěn především na jeho nežádoucí účinky. Jedna kopie informovaného souhlasu zůstává v naší zdravotnické dokumentaci a jednu kopii si odnáší pacient domů. Informovaný souhlas s botulotoxinem >>>

Nežádoucí účinky botulotoxinu:

Vše čím Vás jakýkoliv lékař bude léčit, může mít nežádoucí účinky. Lékař, který podává pacientovi lék, si musí být jist, že má tento lék větší benefit (pozitivní účinek/význam), než jsou jeho možné nežádoucí účinky. Seznam nežádoucích účinků je součástí příbalového letáku přípravku Botox a je volně dostupný na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) v databázi léků nebo zde. Zároveň máme nežádoucí účinky botulotoxinu vyjmenovány v našem informovaném souhlasu

Jak se dostanu k aplikaci botulotoxinu:

Objednejte se k nám na konzultaci. Můžete se objednat i pokud si nejste jisti, pokusíme se Vám poradit zda zkusit aplikaci či nikoliv. (MUDr. Minks telefon: 730 415 109, email: neuro.km@gmail.com)

Jak jsou aplikace botulotoxinu hrazeny:

V tuto chvíli nejsou aplikace botulotoxinu hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou plně placené klientem. Cena aplikace doporučené dávky botulotoxinu pro vrásky je v tuto chvíli 6200,- Kč. Pokud přijdou dva klienti najednou – lze provést dvě stejné plnohodnotné aplikace za stejnou celkovou cenu 6200,- Kč. Podrobnější informace jsou k dispozici telefonicky nebo emailem. (MUDr. Minks telefon: 730 415 109, email: neuro.km@gmail.com)