logo
vizitka

Vyšetření fyzioterapeutem – kineziologický rozbor

V rámci terapie – ZDARMA
(samostatný úkon vyžádaný pacientem – 550,- / 30-45 min)

Na základě anamnézy zaměřené na pohybový aparát a souhrnných vyšetřovacích metod zhodnotíme funkční stav pohybové soustavy a zjistíme její omezení.

Podle vstupního vyšetření určíme priority aktuálního postupu v terapii i dlouhodobý rehabilitační plán. Výstupní vyšetření slouží ke zhodnocení účinku terapie. Vyšetřujeme pohledem, pohmatem, funkčními zkouškami, atd.

Vyšetřujeme zejména

  • držení těla (posturu)
  • svalové dysbalance
  • svalovou sílu
  • aktivní i pasivní rozsahy kloubů
  • pohybové stereotypy
  • hypermobilitu