logo
vizitka

Kontakty

Neurologie a rehabilitace Skopalíkova
Skopalíkova 6
615 00 Brno

neuro.km@gmail.com

Neurologie MUDr. Tomáš Kubelka  neuro.km@gmail.com  IČ: 00785865
Neurologie MUDr. Eduard Minks, Ph.D.  neuro.km@gmail.com  IČ: 01474626
Rehabilitace Mgr. Radka Kubelková  tel: 777 888 631 IČ: 05336317